Kácení stromů a rizikové kácení

Nabídka služeb

Michal Franta » Nabídka služeb » Kácení stromů
Kácení stromů
Michal Franta
|
Nabídka služeb

Kácení stromů

Kácení stromů, polomů a jiných dřevin. Řezání dřeva. Profesionálně a rychle.
Provádíme rizikové kácení stromů a řezání dřeva v nepřístupných prostorách či terénu
a zastavěných plochách za použití horolezecké techniky s celkovým odstraněním pařezů včetně odvozu a likvidace vzniklého bioodpadu.
Na přání pro Vás zajistíme kontrolu stromů, jejich prořezání a vytipování těch, které by bylo vhodné porazit, ať už z bezpečnostních, „designérských" nebo jiných důvodů.
Díky odborně provedenému kácení stromů ochráníme Váš majetek nebo zdraví před pádem nalomeného, vyhnilého nebo vychýleného stromu. Pomocí speciální lanové techniky dokážeme také eliminovat rizika spojená s prorůstáním korun stromů do elektrického vedení nebo pokácet strom na velmi omezeném prostoru. Kromě kácení se postaráme také o rozřezání pokácených větví a kmenů a jejich odvoz. Přenechejte rizikové kácení profesionálům a neriskujte poškození svého majetku nebo dokonce zdraví.
Kácení stromů a rizikové kácení stromů provádíme v lokalitách Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Pečky, Český Brod, Poděbrady, Poříčany a okolí.
Pro více informací a objednávky volejte:  +420 607 611 902

TOP